گاز

گاز های صنعتی ایرانی

گاز های صنعتی ایرانی

گاز های صنعتی ایرانی

گاز های صنعتی ایرانی 

گاز های یخچالی و کولر

گاز های یخچالی و کولر

گاز های یخچالی و کولر

گاز های یخچالی و کولر

گازهای ترکیبی و کالیبراسیون

گازهای ترکیبی و کالیبراسیون

گازهای ترکیبی وکالیبراسیون از ترکیب دو یا چند عنصر تشکیل شده اند و با نسبت های مختلف و معین و با دقت بالا برای مصارف گوناگون بنا به سفارش مشتری با بالاترین استانداردها تولید می شوند. دقت در میزان عناصر ترکیبی در این گازها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شا دوستان وهمکاران عزیز میتوانید در صورت داشتن سوال در رابطه با گاز های ازمایشگاهی وصنعتی به صورت رایگان با ما تماس حاصل نمایید وبا متخصصین ما صحبت کنید 6الی66757121 09121058175

گازهای ترکیبی  وکالیبراسیون

گازهای ترکیبی  وکالیبراسیون از ترکیب دو یا چند عنصر تشکیل شده اند و با نسبت های مختلف و معین و با دقت بالا برای مصارف گوناگون بنا به سفارش مشتری با بالاترین استانداردها تولید می شوند. دقت در میزان عناصر ترکیبی در این گازها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
شا دوستان وهمکاران عزیز میتوانید در صورت داشتن سوال در رابطه با گاز های ازمایشگاهی وصنعتی به صورت رایگان با ما تماس حاصل نمایید وبا متخصصین ما صحبت کنید
6الی66757121                                       09121058175


گاز های هیدرو کربنی وارداتی

گاز های هیدرو کربنی وارداتی

گاز های هیدرو کربنی وارداتی

گاز های هیدرو کربنی وارداتی

گاز های خلوص بالای وارداتی

گاز های خلوص بالای وارداتی

گاز های خلوص بالای وارداتی

گاز های خلوص بالای وارداتی 

گاز های خاص

گاز های خاص

گاز های خاص

گاز های خاص

برچسب ها