گازR502

گازR502 یک گاز ترکیبی سردکننده است که از ترکیب آزئوتروپ R22 و R115 تولید می شود.

برچسب ها