گاز متان

گاز متان یک گاز گلخانه ای با فرمول CH4 است که به عنوان سوخت به کار می رود. متان ماده اصلی گاز طبیعی است و از تجزیه مواد گیاهی در نواحی مرداب تشکیل می شود.

گازمتان

گاز متان به دلیل توانایی جذب گرما به مراتب اثر گلخانه ای بیش تری نسبت به دی

 اکسید کربن دارد، لیکن به این دلیل که نسبت به دی اکسید کربن کم تر در هوا وجود

 دارد، بنابراین دلیل اصلی اثر گلخانه ای شناخته نمی شود.


از فعالیت های اصلی که برای کنترل گرم شدن زمین صورت می گیرد، تبدیل گاز متان

 حاصل از فاضلاب ها و مرداب ها به دی اکسید کربن است.


در شرایط استاندارد دما و فشار، گاز متان بی رنگ و بی بو و نافذتر و سبک تر از هواست.

 این گاز در طبیعت از تجزیه و پوشیده شدن مواد آلی به ویژه فساد گیاهان در مرداب ها حاصل می شود، به همین جهت آن را گاز مرداب می نامند.


از کاربردهای اصلی گاز متان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • در ژنراتورهای الکتریکی، گاز متان نقش مهمی را ایفا می کند.

  • در برخی مناطق از گاز متان به عنوان سوخت ـ حتی سوخت خانگی ـ استفاده می شود.

  • گاز متان گازی است که به صورت طبیعی فشرده است و بنابراین به عنوان سوختی
  •  مؤثرتر و بهتر از گازوئیل استفاده می شود.

  • در ناسا از گاز متان به عنوان سوخت راکت ها استفاده می شود.

  • در فرآیندهای شیمیایی صنعتی از گاز متان به وفور استفاده می شود.

برچسب ها