گازپروپان

گازپروپان یکی از ترکیبات هیدروکربنی است که به صورت عادی حالت گاز بوده و تحت فشار و سرما به حالت مایع درمی آید. گاز پروپان معمولاً از محصولات چا ه های نفت است. گاز مایع از مخلوط 10 تا 50 درصد گاز پروپان با گاز بوتان حاصل می شود.

گازپروپان


گاز پروپان

محرک چشم نیست ولی در هنگام خروج از سیلندر درصورت تماس با چشم می تواند سبب انجماد چشم شود. هم چنین تحقیقات نشان داده است که تنفس آن موجب سردرد، تهوع، سرگیجه و گیجی می شود. در غلظت های بالا حتی خطر خفگی وجود دارد.
گاز پروپان شدیداً قابل اشتعال بوده و مخلوط آن با هوا قابل انفجار است. بنابراین در استفاده از آن باید احتیاط لازم صورت گیرد. هم چنین در حمل و نقل کپسول های گاز پروپان باید استانداردهای مناسب رعایت شود. کپسول های گاز پروپان باید در محیط خشک، خنک و با تهویه مناسب به دور از اشعه مستقیم آفتاب، گرما و مواد اکسیدکننده نگهداری شوند. این مخازن باید در دمایی کم تر از  50 درجه سانتیگراد نگهداری شوند.
از کاربردهای گاز پروپان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • استفاده به عنوان سوخت در کپسول های قابل حمل و باربیکیوها.
  • بالا بردن توان سوختی لوکوموتیوها، اتوبوس ها، جرثقیل ها و ماشین های یخ پیما.
  • در جوشکاری و لحیم کاری.
  • در دستگاه های بخار در پتروشیمی.
  • به عنوان سوخت گرمازا در بالون های هوای گرم.

برچسب ها